Légszennyezés mérés

 

 A levegő minőségére vonatkozóan több fajta mérés is elvégezhető. Az emisszió mérés jelenti a kibocsátási forrás mérését, vagyis hogy egy adott (helyhez kötött légszennyező) pontforrás milyen légszennyező anyagokat és milyen koncentrációban bocsát ki. Az emisszió mérés a leggyakrabban végzett mérési fajta a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfelelés igazolása érdekében. Meghatározott teljesítmény feletti légszennyező pontforrások kibocsátását (emisszió) műszeres vizsgálatokkal kell ellenőrizni. Ezen vizsgálatokkal lehet a határértékeknek való megfelelőséget igazolni.

 

Levegőtisztaság-védelmi mérések lebonyolítását komplex engedélyeztetés keretében vállaljuk, külön levegőszennyezettség mérést azonban nem végzünk. Immisszió és emisszió mérések elvégzésére ezért kérjük keressen fel arra alkalmas mérőautót, illetve megfelelő berendezésekkel rendelkező laboratóriumot. A levegőtisztaság-védelem területén elsősorban engedélyeztetési feladatokat, valamint kibocsátás csökkentésre irányuló tervezési feladatokat vállaljuk komplex engedélyezési eljárás keretében.


Helyhez kötött légszennyező pontforrások emisszió mérése. Komplex engedélyeztetés keretében vállaljuk:

  • Légszennyező pontforrások gázfázisú komponenseinek folyamatos emisszió mérése (nehézfémek, nyomelemek, CO2, CO, O2, NOX, SO2, TOC)
  • Légszennyező pontforrások szilárd anyag emisszió mérése (pormérés)
  • Légszennyező pontforrások hordozógáz térfogatáramának és fizikai jellemzőinek mérése
  • Légszennyező pontforrások egyéb paramétereinek (szerves oldószerek, sósav, kénsav, fémek, fluorid, ammónia stb.) emisszió mérése

Egy adott terület légszennyezettségi állapotát jelenti az immisszió, vagyis az emisszió során adott forrásokból származó kibocsátások összessége, a környezetben való „elnyelődése”. Immisszió mérés során az emisszióhoz hasonló paraméterek vizsgálata lehetséges, értelem szerűen a térfogat áramhoz kapcsolódó mérések kivételével.

 

Ezen kívül léteznek még egyéb légtechnikai mérések. Komplex engedélyeztetés keretében vállaljuk:

  • áramlási sebesség, páratartalom, nyomás, hőmérséklet, stb. mérését,
  • légtechnikai (elszívó-, és szűrő) rendszerek tervezését, engedélyeztetését,
  • légszennyező anyagok koncentrációjának vizsgálatát munkahelyek légterében,
  • totális és respirábilis (szálló) por koncentrációjának meghatározását,
  • munkahelyi légszennyező komponensek mérését (szerves oldószerek, sósav, kénsav, fémek, stb.),
  • légszennyező pontforrások hatásterületének meghatározását

 

Amennyiben komplex engedélyezési eljárás keretében levegőtisztaság-védelmi, légtechnikai tervezésre, tanácsadásra van szüksége, kérje árajánlatunkat kapcsolat oldalon.

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás