VOR azonosító

A kormányhatározatban rögzített Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) című kiemelt projekt céljai közt szerepel a vízjogi engedélyezési folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása, a hatékony hatósági feladatellátás. Továbbá fontos cél a valós vízhasználat átláthatóságának növelése, ezzel együtt az ellenőrzési rendszer módszertani és informatikai fejlesztése.

Ennek értelmében a vízjogi engedéllyel rendelkező vízilétesítményeket, objektumokat egyedi azonosítóval kell ellátni annak érdekében, hogy az esetleges további vízügyi hatósági és/vagy vízügyi igazgatási eljárás, vízhasználattal, vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés, valamint a statisztikai adatszolgáltatás egyszerűsíthető és felgyorsítható legyen. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet előírja, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás során a létesítőnek (kérelmezőnek), a kérelem részeként igazolnia kell valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén – elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeletetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél – a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. A vízügyi igazgatóság a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát az engedélyezési tervdokumentáció – elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció – alapján adja ki.

A létesítményazonosítás ügymenete

A vízjogi engedélyezési eljárást megelőzően – a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B § (4) bekezdés f) pontjában rögzítetteknek megfelelően – vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot kell kérni a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól. Az objektumazonosítási nyilatkozat kiadására irányuló megkereséshez csatolni kell az engedélyezési tervdokumentációt - elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentációt - és a vízjogi engedélyezés tárgyának megfelelő – az engedélyezési tervdokumentáció, illetve műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció alapján kitöltött – létesítményazonosítási űrlapokat, amelyek Excel fájl formájában bármelyik vízügyi igazgatóság honlapjáról letölthetőek (pl. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság honlapjáról). A kitöltött űrlapok benyújtása történhet Excel fájl-ban míg az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció elküldhető pdf formátumban:

  • elektronikus levélként (e-mail), vagy
  • a terjedelemre való tekintettel postai úton, CD mellékletként, vagy
  • benyújtható személyesen a területileg illetékes vízügyi igazgatósághoz.

A vízügyi objektum azonosítás (VOR szám) igénylése elengedhetetlen a vízügyi hatósági és igazgatási eljárások, illetve a vízszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés egységes rendszerben történő kezeléséhez. 

Amennyiben a vízügyi objektum azonosítással vagy a létesítményazonosítási űrlapokkal kapcsolatosan kérdése van, illetve az eljárás keretében tanácsadásra van szüksége, keressen elérhetőségeinken.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás