Felszín alatti vízminőség védelmi bevallás

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 35. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyköteles tevékenységek bejelentését a felszín alatti vízminőségvédelemmel kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatás a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet alapján kell teljesíteni. Ezen adatok szolgáltatása biztosítja a földtani közeget érő terhelések és veszélyeztetések nyilvántartását.
 
Adatszolgáltatásra az kötelezett, aki
 
szennyező anyagot

a) elhelyez,

b) a földtani közegbe közvetlenül bevezet,

c) a felszín alatti vízbe közvetetten bevezet, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is,

d) a felszín alatti vízbe közvetlen bevezet

 

FAVI-ENG
A FAVI-ENG adatszolgáltatási rendszer a felszín alatti vizeket veszélyeztető és szennyező források és tevékenységek számbavételére és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásaik figyelemmel kísérésére irányul.
 
FAVI-MIR-K
A FAVI (felszín alatti vizes nyilvántartás) olyan tevékenységeket vizsgál, amelyek hatással vannak a felszín alatti vizekre. Vezetésével nyomon lehet követni a felszín alatti vizek mennyiségi illetve minőségi változásait.

 A FAVI-MIR-K adatszolgáltatás a FAVI környezethasználati monitoring alrendszere. A FAVI-MIR-K alrendszer a felszín alatti víz mennyiségi, illetve minőségi állapotát érintő tevékenységet folytató által végzett méréseket, így különösen a vízközművek - a hulladéklerakók üzemeltetéséhez, a bányatavak hasznosításához -, az ivó-, ásvány- és gyógyvízhasználatok vízbázisvédelmi tevékenységekhez kapcsolódó; valamint a szennyezett, tartósan karosodott területek kármentesítési monitoring rendszerek által szolgáltatott adatokat összegzi a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi változásának nyomonkövetése érdekében.

 
FAVI-KÁRINFÓ
A szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást a FAVI-KARINFO a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által meghatározott esetben, az erre kiadott határozatban megjelölt feltételekkel teljesítendő.

 

A cégcsoport további tagjai:

Csernozjom Kft.

Csernozjom Bt.

Csernozjom Kft.

Mezőgazdasági tanácsadás, precíziós növénytermesztés, talajvédelmi, élővilág és természetvédelmi szakértés.

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Környezetvédelem   Természetvédelem   Vízépítés   Tanácsadás